MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI BİLGİLERİ :

Ünvanı : 52 Orduspor Futbol Kulübü San. Ve Tic. A.Ş

Adres : Turnasuyu Mahallesi Yalı Sokak No:29/1 Gülyalı / ORDU Telefon : {0452 2520052}
E-mail : info@ordusporstore.net

1.2 -ALICI BİLGİLERİ :

Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın ALICI’ya http://ordusporstore.net alan adlı internet sitesi üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ :

İşbu sözleşme ALICI'nın http://ordusporstore.net alan adlı internet sitesi üzerinde siparişini tamamladığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ :

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Açıklama

Adet

KDV Dahil Fiyatı

Ara Toplam

Ürün türü, model ve Özellikleri burada belirtilecek.

..

.......

.....

Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri

.... TL

Ödeme Şekli

.....

Vade Farkı

0,00 TL

Toplam (KDV Dahil)

......TL

Teslimat adresi

.....................................................................................

Teslim Edilecek Kişi

..............................

Fatura Adresi

..................................................

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin bilgileri, cayma hakkının içeriği ve kullanım şartları ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca işbu sözleşmede yer verilmesi zorunlu diğer tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve http://kartalyuvasi.com.tr alan adlı internet sitesinde (elektronik ortamda) gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

5.2- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.3- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için; ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.4- Sözleşme konusu ürün, yasal 14 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.5- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte; kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı da SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.6- SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla ve/veya sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan durum hakkında ALICI’yı açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirecektir. SATICI, belirtilen nedenlerle teslim edilemeyen ürün için ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedeli ALICI’ya iade edecektir.

5.7-Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olan ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür.

5.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir. Bu takdirde iade, işbu sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir.

5.9- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.10- Dizgi ve sistem hataları ve/veya sair nedenlerle http://kartalyuvasi.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden satışa sunulan ürün fiyatlarında meydana gelen yanlışlıklardan dolayı SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Böyle bir yanlışlığın ortaya çıkması halinde SATICI ALICI’yı ürünün gerçek fiyatına ilişkin olarak bilgilendirecek ALICI’nın talebi doğrultusunda sipariş iptal edilecek ve/veya işlem ürünün gerçek fiyatına göre yeniden düzenlenecektir.

5.11-ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

ALICI, işbu sözleşme konusu ürünün kendisine teslim edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, cayma hakkını cayma süresi içinde işbu satış sözleşmesi ekindeki cayma hakkı formunu doldurarak ya da cayma hakkını bildiren açık bir beyanını SATICI'nın adresine veya faksına veya e-mailine ileterek kullanabilecektir. Cayma hakkı kullanılarak 10 (On) günlük süre içerisinde iade edilmesi gereken ürün/ürünlerin kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilecek şekilde kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte olması şarttır. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal fatura aslının (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) ve kargo teslim tutanağı örneğinin de iade edilmesi gerekmekte olup, faturanın gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. İade edilmek istenen ürünün/ürünlerin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

ALICI’nın işbu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak cayma hakkını kullanması halinde; ürün bedeli, sözleşme konusu ürünün istenilen belgeler ile birlikte süresi içerisinde Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 30 gün içinde ALICI'ya iade edilecektir. ALICI, yalnızca belirtilen koşullara uygun olmak kaydıyla sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması halinde iade, yukarıda belirtilen 10 gün içinde ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir;
i. Ödeme yalnızca kredi kartı ile yapılmış ise, cayma hakkı kullanılan ürünlerin bedeli ALICI’nın kredi kartına iade edilir.
ii. Ödeme yalnızca SATICI tarafından onaylanan hediye çeki ile yapılmış ise, cayma hakkı kullanılan ürünlerin bedeli, ALICI’ya aynı tutarda bir hediye çeki düzenlenmesi suretiyle iade edilir.
iii. Ödeme aracı olarak kredi kartı ve SATICI tarafından onaylanmış hediye çeki birlikte kullanılmış ise, kredi kartı ile ödenen tutar öncelikli olarak ALICI’nın kredi kartına iade edilecek olup; iadeye konu ürün bedelinin kredi kartı ile yapılan ödeme tutarını aşması halinde, aşan kısım hediye çeki düzenlenmek suretiyle ALICI’ya iade edilir.
iiii. Ödeme yalnızca havale ile yapılmış ise, cayma hakkı kullanılan ürünlerin bedeli ALICI’nın hesap numarasına iade edilir.

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, hijyen sebebi ile iç çamaşırı, mayo, küpe, aksesuar vb. Ürünler, kişiselleştirilmiş ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI işbu Sözleşme'de yazılı bulunan tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

EK: 1 Cayma formu örneği

SATICI
52 Orduspor Futbol Kulübü Sanayi ve Ticaret A.Ş

ALICI

..............................

TARİH :